append(), prepend(), after(), before() Yeni Html içeriği eklemek

Aşağıdaki jQuery methodları sayesinde html ya da text içeriğini belirlenen elemanın içinde; başına-sonuna, dışında; önüne-arkasına eklemeyi sağlar.

append(): Seçilen elemanın içeriğinin sonuna içerik ekler.
prepend(): Seçilen elemanın içeriğinin en üstüne içeriği ekler.
after(): Seçilen elemandan sonra içeriği ekler.
before(): Seçilen elemandan önce içeriği ekler. Okumaya devam et append(), prepend(), after(), before() Yeni Html içeriği eklemek

text(), html(), val(), attr() Get Content – İçerik Almak

JQuery’nin önemli özelliklerinden biri DOM (Document Object Model) üstünde değişiklik yapmayı olanaklı kılmasıdır. Jquery HTML elemanlarına ve niteliklerine erişmede büyük kolaylık sağlamaktadır. Okumaya devam et text(), html(), val(), attr() Get Content – İçerik Almak

JQuery Etkileşimleri – Hide, Show, Toggle, Slide, Fade ve Animate

JQuery ile basitleştirilmiş methodlar sayesinde bir nesneyi gizleme ve gösterme işlemini çeşitli formasyonlarda kolayca yapabiliriz.

Basit kullanımlar: 

$(selector).show();

$(selector).hide();

$(selector).toggle();

$(selector).slideUp(); Okumaya devam et JQuery Etkileşimleri – Hide, Show, Toggle, Slide, Fade ve Animate

Üst menüyü yukarıya sabitlemek (Fixed Navigation Bar)

Sayfamızdaki (genelde navigation bar olarak tanımlanır) üst menüyü, sayfa aşağı doğru hareket ettiğinde yukarıya sabitlemek  JQuery ile oldukça kolay. Okumaya devam et Üst menüyü yukarıya sabitlemek (Fixed Navigation Bar)

Jquery Events – Olaylar

JQuery olay işleme yöntemleri (event handlers) JQuery’nin temel fonksiyonlarıdır. Olay işleyicileri HTML içinde bir şey olduğunda işletilen yöntemlerdir. Bu durum genellikle “tetiklenen olay” (triggered by an event) olarak ifade edilir. Okumaya devam et Jquery Events – Olaylar

JQuery Seçicileri (jQuery Selectors)

Jquery selecors HTML elemanlarını teker teker ya da grup halinde seçmeyi ve üzerinde işlem yapmayı sağlar. JQuery seçicileri JQuery kullanılan tüm adımlarda gereklidir. Selectorler HTML dökümanı üzerindeki tagların seçilmesini ve bunlara ait olayların yönlendirilmesini sağlar.

Tüm seçiciler dolar işareti ile başlayıp parantez içine yazılır: $(). Okumaya devam et JQuery Seçicileri (jQuery Selectors)

JQuery’e giriş

JQuery bir JavaScript fonksiyonları kütüphanesidir. JQuery JavaScript kodlamayı önemli derece kısaltmış ve basitleştirmiştir. Ve JavaScript kodlamayı bilenler için öğrenmesi çok kolay. JQuery kodlarını kullanmak için JQuery kütüphanesini sayfamızın içermesi gerekmektedir. Okumaya devam et JQuery’e giriş

Javascript telefon maskeleme kodları

Bir textbox alanına yazılan telefonu maskeli şekilde gösterebilmek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Girilen telefon numarasını (344) 435 11 11 formatında gösterebiliriz. Aradaki boşluklar ve parantez aç/kapa işaretleri otomatik olarak her tuşa basıldığında telMasking fonksiyonumuz tarafından getirilmektedir. Okumaya devam et Javascript telefon maskeleme kodları

Belli bir karakterden sonra kelimeyi bölmeden linki kesmek ve devamını oku linki eklemek

Uzun linkleri belli bir karakterden sonra kesmek ve devamını oku linki eklemek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. Bunu yaparken kelimelerin ortada kesilmesi kötü bir görüntü yaratabilir. Aşağıdaki kodlar belli bir karakter uzunluğunu geçen link cümlenizde, kelimeler yarıda kesilmeden “… Devamını oku” linki ekliyor.  Okumaya devam et Belli bir karakterden sonra kelimeyi bölmeden linki kesmek ve devamını oku linki eklemek