Daha iyi bir SQL şeması için 10 kural

Bir database içinde tablo, alan adları, prosedürler, fonksyionlar oluştururken dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm 10 temel kuralı bu yazıda bulabilirsiniz.

Yeni tablolar ve data yapıları yaratıldığında design patternlerden ve db admin ototiriteleri tarafından belirlenen çok fazla tanımlama vardır. Bunlardan bazıları başlangıçta ya da database yaşam döngüsü sürecinde önemsiz görünebilir. Okumaya devam et Daha iyi bir SQL şeması için 10 kural

Asp ile veritabanı (MSSQL) işlemleri

Bir bakışta ASP ile veritabanı işlemlerini yazacağım. MSSQL veritabanı kullanarak yazdığım aşağıdaki kodlar ile veritabanına bağlanma, yeni kayıt ekleme, kayıt silme, bir veriyi güncelleme ve bağlantıyı kesme kodları verilmiştir. Umarım yararlı olur.

<%

‘BİLGİLER
db=”(local)”;  ‘IP adresi de olabilir
veritabaniadi=”AspKodlariComDb”
kullaniciadi=”AspKodlari”
sifre= “aspkodlariSifresi” Okumaya devam et Asp ile veritabanı (MSSQL) işlemleri

Asp’de ziyaretçinin ip adresini alma

ASP’de ziyaretçinin IP adresini Server Variable nesnesi altında alabiliyoruz. Server Variable komutlarının tüm listesini bir önceki makalemizde vermiştik. Şimdi bunlardan ip adresini alan fonksiyonu göreceğiz. Bunun için kullanılan değer “Remote_Addr” kodudur: Request. ServerVariables(“REMOTE_ADDR”) Okumaya devam et Asp’de ziyaretçinin ip adresini alma

Asp ile veritabanına bağlanma kodları

Veritabanı (Database) düzenli bilgiler topluluğudur. Bu yazımızda ASP ile MS Access ve MS SQL veritabanlarına bağlanma kodlarını göreceğiz.

Set ODBC = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
ODBC.Open “Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=”&Server.MapPath(“veritabaniAdi.mdb”)&”” Okumaya devam et Asp ile veritabanına bağlanma kodları

ASP ile veritabanından rastgele veri çekme

ASP’de Randomize fonksiyonu ile rastgele sayı üretebiliyoruz. Veritabanından veri çekmek için bu fonksiyonu çalıştırıp, veritabanından buna göre sonuç göstermek mümkün. Fakat işi fazla uzatmamak adına daha kolay bir yöntemi paylaşmakta fayda var. Okumaya devam et ASP ile veritabanından rastgele veri çekme

ASP ile veritabanından bir tablo silmek

Veritabanında asp kodları kullanarak tablo silebilirsiniz. Tehlikeli olmakla beraber veritabanını açıp kapatmak için kullandığınız zamandan kazanmış olacaksınız. Okumaya devam et ASP ile veritabanından bir tablo silmek

ASP kodlarıyla veritabanına yeni tablo ekleme

ASP kodlarıyla veritabanında yeni bir tablo eklemek mümkün. Tablo eklemek için ilk önce bağlantı nesnemizi oluşturalım; Okumaya devam et ASP kodlarıyla veritabanına yeni tablo ekleme