Javascript İdeal Url Slug Oluşturmak

Aşağıdaki javascript kodu ile İngilizce’de bulunmayan Türkçe’ye özgü karakterler ve URL içinde kullanılması SEO’cular ve internet otoriteleri tarafından hiç de hoş karşılanmayan karakterleri düzgün bir yapıya çevirmeyi sağlar. Fonksiyonu kendinize göre farklı çözümler içinde güncelleyebilirsiniz.  Okumaya devam et Javascript İdeal Url Slug Oluşturmak

append(), prepend(), after(), before() Yeni Html içeriği eklemek

Aşağıdaki jQuery methodları sayesinde html ya da text içeriğini belirlenen elemanın içinde; başına-sonuna, dışında; önüne-arkasına eklemeyi sağlar.

append(): Seçilen elemanın içeriğinin sonuna içerik ekler.
prepend(): Seçilen elemanın içeriğinin en üstüne içeriği ekler.
after(): Seçilen elemandan sonra içeriği ekler.
before(): Seçilen elemandan önce içeriği ekler. Okumaya devam et append(), prepend(), after(), before() Yeni Html içeriği eklemek

text(), html(), val(), attr() Get Content – İçerik Almak

JQuery’nin önemli özelliklerinden biri DOM (Document Object Model) üstünde değişiklik yapmayı olanaklı kılmasıdır. Jquery HTML elemanlarına ve niteliklerine erişmede büyük kolaylık sağlamaktadır. Okumaya devam et text(), html(), val(), attr() Get Content – İçerik Almak

JQuery Etkileşimleri – Hide, Show, Toggle, Slide, Fade ve Animate

JQuery ile basitleştirilmiş methodlar sayesinde bir nesneyi gizleme ve gösterme işlemini çeşitli formasyonlarda kolayca yapabiliriz.

Basit kullanımlar: 

$(selector).show();

$(selector).hide();

$(selector).toggle();

$(selector).slideUp(); Okumaya devam et JQuery Etkileşimleri – Hide, Show, Toggle, Slide, Fade ve Animate

Üst menüyü yukarıya sabitlemek (Fixed Navigation Bar)

Sayfamızdaki (genelde navigation bar olarak tanımlanır) üst menüyü, sayfa aşağı doğru hareket ettiğinde yukarıya sabitlemek  JQuery ile oldukça kolay. Okumaya devam et Üst menüyü yukarıya sabitlemek (Fixed Navigation Bar)

Jquery Events – Olaylar

JQuery olay işleme yöntemleri (event handlers) JQuery’nin temel fonksiyonlarıdır. Olay işleyicileri HTML içinde bir şey olduğunda işletilen yöntemlerdir. Bu durum genellikle “tetiklenen olay” (triggered by an event) olarak ifade edilir. Okumaya devam et Jquery Events – Olaylar

JQuery Seçicileri (jQuery Selectors)

Jquery selecors HTML elemanlarını teker teker ya da grup halinde seçmeyi ve üzerinde işlem yapmayı sağlar. JQuery seçicileri JQuery kullanılan tüm adımlarda gereklidir. Selectorler HTML dökümanı üzerindeki tagların seçilmesini ve bunlara ait olayların yönlendirilmesini sağlar.

Tüm seçiciler dolar işareti ile başlayıp parantez içine yazılır: $(). Okumaya devam et JQuery Seçicileri (jQuery Selectors)

JQuery’e giriş

JQuery bir JavaScript fonksiyonları kütüphanesidir. JQuery JavaScript kodlamayı önemli derece kısaltmış ve basitleştirmiştir. Ve JavaScript kodlamayı bilenler için öğrenmesi çok kolay. JQuery kodlarını kullanmak için JQuery kütüphanesini sayfamızın içermesi gerekmektedir. Okumaya devam et JQuery’e giriş