ASP Sınavı

Asp’ye giriş niteliğindeki temel bilgileri edindikten sonra aşağıdaki testimizi çözebilirsiniz. Herkese başarılar. Cevaplara sayfanın altında ulaşabilirsiniz.

1. ASP’nin açılımı nedir?
a ) Active Standard Pages
b ) A Server Page
c ) Active Server Pages
d ) All Standard Pages Okumaya devam et ASP Sınavı

Asp’de ziyaretçinin ip adresini alma

ASP’de ziyaretçinin IP adresini Server Variable nesnesi altında alabiliyoruz. Server Variable komutlarının tüm listesini bir önceki makalemizde vermiştik. Şimdi bunlardan ip adresini alan fonksiyonu göreceğiz. Bunun için kullanılan değer “Remote_Addr” kodudur: Request. ServerVariables(“REMOTE_ADDR”) Okumaya devam et Asp’de ziyaretçinin ip adresini alma

Asp'de tüm Server Variable değerleri

Asp’de ki tüm server variable hazır fonksiyonlarını ve değerleri işimizi çok kolaylaştırır. Bunların tümünü birarada görmek mümkün. Okumaya devam et Asp'de tüm Server Variable değerleri

ASP ile veritabanından rastgele veri çekme

ASP’de Randomize fonksiyonu ile rastgele sayı üretebiliyoruz. Veritabanından veri çekmek için bu fonksiyonu çalıştırıp, veritabanından buna göre sonuç göstermek mümkün. Fakat işi fazla uzatmamak adına daha kolay bir yöntemi paylaşmakta fayda var. Okumaya devam et ASP ile veritabanından rastgele veri çekme

Diziler için For Each Next döngüsü

Sayaç kullanmayan For Each döngüsü For Next döngüsü gibi çalışır. Bir dizi değişkenin bütün değerleri için bir kere çalışır. Dizi-değişkenler, ASP ile kodlamada önemli yer tutar. Örneğin bir sınıftaki öğrencilerin veya müşterilerimizin listesi bir dizi değişkenin elemanları olabilirler. Okumaya devam et Diziler için For Each Next döngüsü

ASP'de Do Loop ve Do While Loop örnek kodu

Do Loop döngüsü ile Do While Loop yerinde kullanılması halinde yazılımcıya büyük avantaj sağlayacaktır. Yazılımın temelini oluşturan döngüler ve karşılaştırmalar sadece ASP değil tüm yazılım dilleri için en iyi kavranması gereken kodlamalardır. Okumaya devam et ASP'de Do Loop ve Do While Loop örnek kodu

ASP'de While Wend döngüsü örneği

Bazen for next döngüsü yerine başka bir döngüyü kullanmak daha iyi bir algoritma sağlayabilir. While wend ile döngü içinde kendini sonlandırma yapabilir, döngü kontrol değeri değiştirilebilir. Bir örnek açıklayıcı olacaktır: Okumaya devam et ASP'de While Wend döngüsü örneği

ASP'de For Next Döngüsü

Programın bir işi belirli kere yapmasını istiyorsak, ona yapacağı işi bir sayaç değişkeniyle birlikte, For döngüsüyle bildiririz:

For sayaç = başlangıç To son Step adım
yapılacak işler
Next Okumaya devam et ASP'de For Next Döngüsü

ASP'de Select Case kullanımı

Asp’de bir diğer duruma bakarak karar verme ifadesi, Select Case (Durum Seç) yapısıdır. Bu kontrol öğesinin nasıl çalıştığını şöyle özetleyebiliriz:
Durum Seç (Durumların listesi veya durumları belirten bir değişken)
Durum 1 : Yapılacak işler
Durum 2: Yapılacak işler
Durum 3: Yapılacak işler
Durum n: Yapılacak işler
Seçmeyi Bitir Okumaya devam et ASP'de Select Case kullanımı

ASP'de if else kullanımı

Büyük insan Nietzsche ‘İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır’ demiş. Vereceğiniz kod örneğinde bir durumun bulunup bulunmadığını sınamasını sağlayacağız. Genel yazım kuralı şöyledir:

If  şart Then
[şart doğru ise yapılacak işler]
Else
[şart doğru değilse yapılacak işler]
End If

Bir örnek herşeyi anlamanızı sağlayacaktır: Eğer saat 12’den önce ise sayfaya “Günaydın” yazdır; saat 12’den sonra ise “Tünaydın” yazdır. Okumaya devam et ASP'de if else kullanımı