append(), prepend(), after(), before() Yeni Html içeriği eklemek

Aşağıdaki jQuery methodları sayesinde html ya da text içeriğini belirlenen elemanın içinde; başına-sonuna, dışında; önüne-arkasına eklemeyi sağlar.

append(): Seçilen elemanın içeriğinin sonuna içerik ekler.
prepend(): Seçilen elemanın içeriğinin en üstüne içeriği ekler.
after(): Seçilen elemandan sonra içeriği ekler.
before(): Seçilen elemandan önce içeriği ekler.

jQuery append() Methodu

jQuery append() methodu içeriği seçilen elemanın içeriğinin sonuna insert eder. Örnekte p elemanın sonunda “Eklenecek text ya da html” şeklinde yazı eklenecektir.

$("p").append("Eklenecek text ya da <b>html</b>");

jQuery prepend() Methodu

jQuery prepend() methodu istenen içeriği seçilen elemanın içeriğinin en başına ekler.

$("p").prepend("<h2>Prepended text ya da html içeriği<h2>");

jQuery after() ve before() Methodları

after() methodu belirlenen elemandan sonra yazı veya Html’i ekler, before() ise elemandan önce ekler.

$("img").after("Img öğesinden sonra bu yazıyı ekle!");

$("img").before("<p>Img öğesinden önce eklenecek html budur</p>");

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir